Thông báo tính tiền nước vào các kỳ điều chỉnh giá cũ – mới năm 2021

Trung Tâm Phục Vụ Khách Hàng xin thông báo về việc tính tiền nước vào các kỳ điều chỉnh giá cũ – giá mới theo quyết định của UBNDTP

Rate this post
0914.908.303